Αρχική - Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

o Το toby.gr σας ενημερώνει ότι όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα η όταν προβαίνετε σε αγορές, είναι απαραίτητο να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία, και τα οποία το toby.gr τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

o Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με το toby.gr, τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και / ή εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες του toby.gr.

o Το toby.gr δεσμεύεται ότι δεν μεταβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού για κανένα λόγο χωρίς την πρότερη γραπτή συγκατάθεσή σας. Χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας μόνο για δική του χρήση και με τη σύμφωνη γνώμη σας για να σας ενημερώνει για τυχόν νέα προϊόντα, προσφορές κλπ.

o Σε οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων οποτεδήποτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Εξάλλου, η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή. Για τον λόγο αυτό μπορείτε να αποστείλετε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@toby.gr

o To toby.gr έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία του. Επιπλέον, το toby.gr εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο το toby.gr μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

o Εσείς εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιείτε στο toby.gr.

Η πλοήγηση, η πραγματοποίηση αγορών και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με το toby.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή καταργήσει μέρος ή το σύνολο του toby.gr οποτεδήποτε και χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει πελάτες, χρήστες και προμηθευτές.

H εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ενδεχόμενα σφάλματα και αστοχίες στη λειτουργία του toby.gr για αναγραφόμενες πληροφορίες που μπορεί να οφείλονται σε τεχνολογικές αστοχίες-λάθη, τυπογραφικά ή/και «ανθρώπινα» λάθη ή/και λανθασμένες πληροφορίες από τους προμηθευτές.

Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την επικοινωνία του καταναλωτή με τρίτους που τυχόν διαφημίζονται στο toby.gr.